PROGRAMMA’s 2001/2002

BETH HAMIDRASH Instituut van Joodse Studies
presenteerd haar nieuwe programma’s en activiteiten.

JERUZALEM, SEPTEMBER 2001 / 5761 ELLOEL

Nu de vakantieperiodes achter de rug zijn, is Beth HaMidrash verheugd u te kunnen informeren over haar komende programma’s en activiteiten die vanaf heden van start zullen gaan via deze website en wel met de volgende onderwerpen:

1.DE MAAND ELLOEL, de maand die de dertien eigenschappen van G’delijke barmhartigheid uitstraalt. De maand die een voorbereiding is op het nieuwe jaar.

2.DE ONTZAGWEKKENDE DAGEN, Rosh Hashana, het Joodse nieuwjaar; beginnend op de avond van maandag 17 september, de eerste dag van Tisjri 5762

De Tien dagen van Inkeer, Tesjoewa: berouw? Tefilla: bidden? Tsadaka: liefdadigheid?

Kol-nidre, Jom Kippoer, verzoening; beginnend op de avond van 26 september Tisjri 10

Beth HaMidrash geeft een gedetailleerde uitleg over deze uitermate belangrijke Jom Toviem (feestdagen), ook wel genoemd ” De Hoge Feestdagen”.

3. SOEKOT, LOOFHUTTENFEEST, HOSJA’NA RABBA, SJEMIENIE

ATSERET EN SIMCHA THORA. Vanaf 1 oktober t/m 10 oktober, de avond van 14 t/m 23 Tisjri

Ook over deze feestdagen zal Beth HaMidrash een uitvoerige en interessante uitleg geven.

Nieuwsbrief

Verder treft u in de nieuwsbrief aan een eerste van een reeks wetenschappelijke artikelen over de Medische Halacha (Joods wettelijk recht) met zeer actuele onderwerpen zoals: Bevruchting Buiten de Baarmoeder; Embryo overbrenging; Embryo invriezing; Klonen; Stam cel onderzoek, onder de auspiciën van zeer gerenommeerde deskundigen op dit gebied.

Daarnaast zal binnenkort van start gaan een serie artikelen met als onderwerp; JERUZALEM VERLEDEN EN TOEKOMST gezien vanuit een integer gezichtspunt.

Mondelinge Cursussen

Verder kunnen wij berichten dat Beth HaMidrash onder grote belangstelling en publiciteit omstreeks begin oktober in Maastricht mondelinge cursussen gaat verzorgen over Kabbala en de daarmee verbonden introducties onder deskundige leiding van Dhr. Juda Groenteman uit Jeruzalem.

Informatie hier over kunt u verkrijgen bij onze coördinatrices

Mevr. Olga de Visser 045- 5742205
Mevr. José Delnoy 043- 3219455 of 00 32 89 722613 of via
Dhr. Juda Groenteman 00942 2 5618517
info@bethhamidrash.org

Studies

In de week van 7 t/m 13 oktober na alle Joodse Feestdagen continueert Beth HaMidrash uiteraard met haar Website studieprogamma’s, beginnende met:

PARASHAT HASHAVOEA: BERESHIET; in het begin, Genesis 1:1 – 6:8

PRAKTISCH JOODS RECHT 1+2 : kasjroet ( spijswetten )

TALMOED: De overdracht en behoud van de Traditie.

KABBALA: De betekenis van de Sefirot, de tien G’Ddelijke eigenschappen in welke G’D zichzelf manifesteert zowel in dit Universum als in de schepping als geheel.

Wij hopen dat u ons overstelpt met vragen, dat is trouwens ook de bedoeling over al onze onderwerpen, met o.a. als doel om discussie op gang te brengen – niet alleen met Beth HaMidrash maar ook met andere cursisten.

BETH HAMIDRASH WENST DAT G’D U ALLEN ZEGENT MET EEN EN ZOET KOMEND JAAR IN GOEDE GEZONDHEID.

Geef een reactie