HFD. 2: Beloften van Voorspoed (1)

Beloften van Voorspoed

Maar, nogmaals, als hij belooft dat een goede tijding op een bepaalde tijdstip zal plaats vinden, zeggend, “Dit jaar zal zijn vredig en aangenaam,” doch een oorlog breekt uit; of hij verklaart, “Dit zal een jaar zijn van regen en zegening,” maar hongersnood en droogte vindt plaats, dan weten wij dat hij een valse profeet is en zijn leugenachtige claim van profetie is onthuld.

In deze toestand zegt het schrift: “Met brutaal opzet heeft die profeet het dan uitgesproken; heb dan geen angst voor zijn persoon” (Deuteronomium,18:22), m.a.w. laat je niet afschrikken of intimideren door hem om hem te onthouden van executie. Want wanneer De Heilige geprezen zij Hij een goede tijding beloofd door een profeet, is het onmogelijk om te zeggen dat Hij niet Zijn woord houdt en Zijn boodschap onjuist laat voorspellen.

Dit is wat onze geleerden hebben gezegd, vrede zij met hun (Brachot, 7a): “Elke goede tijding die de mond van Heilige geprezen zij Hij verlaat –inbegrepen een met stipulatie–Herroept HIJ niet.” — Maar wat betreft Jacob`s angst dat hij zou sterven — “Ja`akov werd zeer bang, hij kreeg het benauwd” (Genesis, 32:8 ), “…bang dat hij had gezondigd welke zou brengen zijn dood” (Brachot 4a), ondanks het feit dat De Heilige Geprezen Zij Hij hem alreeds goede tijding had belooft, “IK ben immers bij je en zal overal waarheen je gaat je behoeden” (Genesis, 28:15) — Wat schijnt in te houden dat ondanks De Heilige Geprezen Zij Hij goede tijding heeft belooft, toch, als iemands zonden zou toenemen, deze tijdingen onvervuld zouden blijven — Het zou inderdaad zo moeten worden opgevat dat zoiets alleen kan plaatsvinden in een situatie waarbij De Heilige Geprezen Zij Hij en de profeet betrokken zijn. — Echter, wanneer de Heilige Geprezen Zij Hij de profeet vertelt te beloven goede tijdingen anderen mensen, in een expliciete, ondubbelzinnige verklaring, zonder stipulaties, dan is het zonder enige discussie onmogelijk dat het goede niet komt. Anders, als het niet een feit zou zijn dat HaShem niet doet herroepen goede tijdingen gelegd in de monden van de profeten, dan zou er geen enkele mogelijkheid zijn om vast te stellen de authenticiteit van iemands profetisch advies; doch De Heilige Geprezen Zij Hij heeft ons gegeven een essentieel principe in Zijn Thora dat de profeet authentiek is door zijn beloften welke zijn vervuld (Deuteronomium 18:21).

Het ging om dit grote principe waarnaar Jeremia verwijst in zijn controverse met Hanania ben Azur ( Jeremia, 28). Jeremia profeteerde dood en verderf, verklarend dat Nebuchadnezzar zou groeien in kracht, zou overwinnen en vernietigen de Tempel; en Hanania ben Azur voorspelde goede voorspoed en het terugkomen naar Jeruzalem van de voorwerpen die nodig zijn voor de Tempeldienst (welke waren versleept naar Babylon).
Om die rede dus debatteerde Jeremia met hem aangaande het essentiële principe, verklarend dat als zijn eigen profetische voorspelling niet zou worden vervuld — Nebuchadnezzar niet zou groeien in kracht, en de voorwerpen zijn teruggekeerd naar het Huis van G`D, zoals zijn opponent claimt wat zou gebeuren — dat het niet zou inhouden een ontkenning van zijn ( Jeremia )eigen profetische waarschuwing — het is namelijk mogelijk dat De Heilige Geprezen Zij Hij medelijden zou hebben over het volk. Maar als zijn tegenstanders woorden niet zou vervuld worden, verklaard Jeremia, en de rituele gebruiksvoorwerpen niet waren terugkeren, zou het duidelijk zijn ‘profetisch’ advies ook vals was; de authenticiteit van zijn profetie zou niet zijn bevestigd tenzij zijn beloften van goede voorspoed waren gerealiseerd (Jeremia 28:7-9):

“Desondanks, hoor nu deze verklaring die ik
inspreek in je oren en in de oren van heel het volk:
De profeten die voor jou en mij tot nu toe hebben
geprofeteerd tegen vele landen en koninkrijken, of
oorlog, catastrofe en epidemie; maar de profeet die
voorspelt vrede — door het waar komen van het woord
van die profeet, zal de profeet HaShem’s ware
zending laten kennen,”

doelend op ‘deze verklaring’ dat wij niet kunnen bepalen enkel door de voorspellende profetieën van die profeten welke voorspellen goed en kwaad, hetzij dat zij oprecht zijn in hun preken of leugenaars.

De functie van de Profeet–
Zijn vermogens en beperkingen
van beïnvloeding ten aanzien
van de Thoravoorschriften

Wanneer een profeet’s profetie is vervuld in overeenstemming met de regels die wij hebben bevestigd, en die profeet wordt fameus, zoals Samuel en Elija en de anderen, dan heeft die profeet de mogelijkheid iets te doen met de Thora welke geen ander mag doen. Namelijk wanneer hij wil opleggen een opschorting van enig voorschrift het even wat of van enige van de ‘gij zult’ voorschriften, of hij wil vaardigt uit toestemming voor een handeling verboden door de ‘gij zult niet’ voorschriften, als een tijdelijke noodmaatregel, zolang het niet gaat om een voorschrift voor het doen van heidense aanbidding, is het een plicht voor ons om te luisteren naar zijn woord en te gehoorzamen aan zijn beschikking.
Iedereen die zijn verordeningen overtreedt, is onderworpen aan dood door hemelse handen. Dit is onvoorwaardelijk duidelijk voor onze geleerden van de Talmoed (Sanhedrin, 90A).

Geef een reactie