SHABBAT 4: HET MAKEN VAN SHABBAT

HET MAKEN VAN SHABBAT

Refererend aan het eerder genoemde vers, “En de Kinderen van Israel zullen Shabbat houden (v`shamroe), door de Shabbat te maken (la`asot),…enz.”, verklaren onze wijzen dat v`shamroe verwijst naar al de voorschriften die betrekking hebben op het staken van werk en op alles wat wij niet mogen doen op Shabbat: daarin tegen verwijst la`asot naar alle dingen die wij hebben te doen om Shabbat te maken, door het te eren, behagen in te scheppen en het te voorzien van heiligheid door gebed en studie. (Talmoed Shabbat 218a/b; Rambam, Hilchot Shabbat 30)

Joden maken de Shabbat en Shabbat maakt het Joodse Volk.

Dit wordt bedoeld bij het refereren aan de Shabbat en het Joodse Volk als echte levensgezellen, zoals eerder aangehaald. En inderdaad, meer dan het Joodse Volk hield de Shabbat, want de Shabbat verenigd het Joodse volk in de gehele wereld meer dan enig iets anders.

Het Joodse Volk was altijd een minderheid onder de volkeren van deze wereld en meestal omgeven door vijandigheid. Maar door het houden van de Shabbat, participeerde het Joodse Volk in de oneindige sterkte van de Schepper: zoals de Shabbat zelf is “Gezegend” en “Heilig” is het Joodse Volk door het houden van de Shabbat gezegend en heilig en blijft onder de directe bescherming van G`D zelf.

Daar de Shabbat en het Joodse Volk waren bestemd vanaf de Schepping als onafscheidelijke ” levenspartners ” en uniek Joods bleef, is haar universele boodschap voor de gehele mensheid en zeker in deze dagen, meer relevant dan ooit. Het proclameert, als boven genoemd, de soevereiniteit van de Schepper, Zijn constant waken (Hashachah) en de rechtsgeldigheid van de Thora, de drie meest fundamentele waarheden die het Joodse Volk constant bevestigt door het heilig houden van de Shabbat, zoals Nachmanides benadrukt.

De Thora incorporeert ook de zogenoemde Noachidische geboden— de zeven fundamentele morele en ethische basis voorschriften, met al hun onderverdelingen, die G`D bindend heeft opgelegd aan de nakomelingen van Noach (m.a.w. aan de gehele mensheid) [zie Willem Zuidema, En G`D sprak tot Noach en zijn zonen, Ten Have/ Baarn].

Deze G`Ddelijke opgelegde morele voorschriften moet de fundatie vormen van elke menselijke samenleving, wil het een ware menselijke samenleving zijn. Geen door mensen gemaakte wetgeving echter kan deze G`Ddelijk opgelegde morele voorschriften steunen of vervangen, omdat de door mensen gemaakte wetgeving van nature onderhevig is aan allerlei belangen, machten en intressen, zoals de mensheid treurig genoeg door de eeuwen heen heeft getuigd.

Daarvoor is de Shabbat een herinnering aan de gehele mensheid dat het voortdurend moet streven richting de ” Shabbat van alle dagen “–een wereld waar alle naties van de wereld willen erkennen de soevereiniteit van de Schepper en Zijn heerschappij over deze wereld, in welke geen conflict is, noch geweld, noch onrecht, want de geest van de Shabbat vrede zal de gehele wereld doordringen.

Het is de belofte van de Thora dat de eventuele “Shabbat van alle dagen” zeker een realiteit zal worden.

Volgende Plaatsing: De Kiddoesj Plechtigheid

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.