HFD. 2: Profeet versus Waarzegger

Profeet versus Waarzegger

Nu denk niet, dat, ” Door het vervullen van zijn voorspellingen en het onthullen van onbekende feiten dat het vast staat dat hij een authentieke profeet is, want dan zijn evenwel de waarzeggers, sterrenwichelaars, en de die gene met sterke intuïtie ook in staat te claimen het bezit van de door G`D gegeven leidraad, want we zien met onze eigen ogen, hoe zij de toekomst vertellen elke dag!”Nu is dit een extreem belangrijk punt van discussie en het betaamt ons om dit onderwerp zeer goed te verhelderen, zodat het verschil tussen een voorspelling van iemand die profeteert in naam van G`D, en de voorspelling van iemand met een sterke intuïtie, heel goed wordt begrepen.
De Waarzeggers, sterrenwichelaars, magiërs en al de leden van die groep, vertellen inderdaad toekomstigen evenementen, maar hoewel hun verklaringen gedeeltelijk zullen worden geverifieerd, zal de rest onvermijdelijk als vals bewezen worden. Dit is waar wij voortdurend getuigen van zijn, en zelfs de presenteerders van deze bekwaamheid geven het zelf toe, hun “mirakels” zij niet bestendig. Het enige belangrijke van de ene tegenover de andere ligt in het aantal leugens, een hogere totaliteit tegenover een lagere totaliteit leugens dan zijn medevrienden; maar, dat al de details van de voorspelling zijn vervuld— dat is onmogelijk.
Met andere woorden, jij hebt tien leugens en ik heb vijf, dus mijn voorspelling zijn beter. Zij hebben zelfs niet de pretentie om te zeggen dat alles waarheidsgetrouw uit zal komen, ze weten dat het niet gebeurt.
Een zou zeggen, “Dit jaar zal een jaar zijn van droogte, waar in absoluut geen regen valt,” terwijl echter het resultaat is, dat er geringe regen valt. Of hij zou zeggen, ” Het zal morgen regenen,”terwijl het pas een dag later regenend. En zelfs deze vrij nauwkeurige precisie is alleen mogelijk door een meesterexpert in de kunst. Dit idee komt tot uitdrukking door Jesaja in zijn beschimpende woorden aan Babylon, “Laat hun opstaan, en jullie verlossen–deze astrologen, deze ster aanstarenden die voorspellen gedeeltelijke gebeurtenissen van de maand aangaande jullie!” (Jesaja, 47:13). Onze Rabbijnen noteren dat Jesaja verklaard,”….die voorspellen maar gedeeltelijk de gebeurtenissen …” en dat hij niet verklaard, ” die voorspellen de totaliteit van die gebeurtenissen.

Hoe dan ook, de getuigenissen en voorspelingen van de profeten zijn compleet verschillend: Al hun beloftes zijn letterlijk waarheidsgetrouw; geen woord van hun verklaringen uitgesproken in naam van de Almachtige bleef ooit onvervuld, het zij een essentieel deel van de gehele profetie, of een gering. Daarom, wanneer enig detail van een voorspeling van iemand die claimt het vermogen van profetie onbevestigd blijft, is zijn fraudeurschap hierbij blootgelegd, “………. Want niets van het woord van HaShem zal te gronde gaan” (Koningen 2, 10:10)
Dit idee wordt verduidelijkt door Jeremia, die zegt dat de visioenen van dromers weergeven op een profetische wijze en zou gaan plaatsvinden, bewezen moet worden op zijn precieze zuiverheid. HIJ zal weerleggen de valse profeten en te niet doen hun claims tot profetie uit Naam van G`D (Jeremia, 23:28),

“De profeet bij wie een droom is–zal zijn droom vertellen aan anderen; en de gene met wie MIJN woord is–hij zal proclameren MIJN woorden van waarheid. Wat heeft het kaf te doen met het koren? “Zegt HaShem.

De geleerden leggen dit uit als; dat profetie helder is, met geen vermenging van valsheid, analoog aan het rijke koren wanneer het is gesepareerd van het kaf afval. De dromen, etc, van de waarzeggers, zijn meestal vals, zoals het onzuivere kaf welke alleen bevat een paar graankorrels tarwe. “Juist zoals het onmogelijk is koren zonder kaf, zo is het onmogelijk [ voor een gewoon persoon] om een droom te hebben ontbloot van onzinnige aangelegenheden ” (Brachot, 55A).

Profetische dreigement

Nochtans blijft er een zeer belangrijk concept die wij nader moeten toelichten; namelijk, wanneer een profeet over het volk moeilijkheden voorspeld en rampzalige gebeurtenissen, zoals dreigende hongersnood, oorlog, aardbevingen en andere natuurrampen, omdat zij zondig gehandeld zouden hebben, maar niets wordt verwezenlijkt van het bovengenoemde, alles blijft vredelievend en aangenaam, De Hemel zij geprezen, de profeet is niet daarop bewezen als vals.
Het zou incorrect zijn te suggereren dat hij een valse profeet is en onderworpen is aan executie; De Heilige Geprezen Zij Hij vergeeft kwaad.
Het is absoluut mogelijk dat het volk van haar verachtend gedrag berouwd, of dat De Heilige Geprezen Zij Hij, in ZIJN begaanheid, hun straf opschort, en zal eventueel ZIJN boosheid aan hen tonen een andere keer, zoals HIJ deed met Ahav in ZIJN zeggen door Elija; “IK zal niet brengen de tegenspoed gedurende zijn dagen; gedurende zijn zoon`s dagen zal IK tegenspoed brengen” (Koningen1, 21: 29). Of, HIJ zal over hen medelijden hebben om vroegere verdiensten. Het principe van “vervulling van de voorspelling kwam niet uit en werd niet verwezenlijkt” (Deuteronomium, 18:22) gronden waarop een zogenaamde profeet zou kunnen worden geëxecuteerd, zijn hier niet van toepassing.

Één reactie op “HFD. 2: Profeet versus Waarzegger

Geef een reactie