PARASHAT NASÓ

NEEM OP (Numeri 4:21 – 7:89)

Wanneer de Talmoed beschrijft (Pesachiem 68b) de nieuwe dimensie van Godsdienst overgebracht bij het geven van de Thora, verklaard zij dat Rav Josef een unieke viering zou houden, omdat:

Als het niet voor die dag was welke veroorzaakte
een radicale verandering, hoeveel Josefen
zouden er dan zijn op de markt?

Rashi legt uit:

Als het niet voor de dag op welke ik Thora studeerde
en werd opgeheven….ziedaar, er zijn zo veel mensen op straat
die Josef heten. Wat voor verschil zou er zijn tussen mij
en hen?

Rav Josef sprak in allegorische termen. De Markt dient als analogie voor onze materiele wereld, belichtend drie aspecten van onze existentie:

a) Op de markt zijn veel verschillende domeinen, elke marktkoopman heeft zijn eigen verkoopkraam en plaats;

b) Het is een plaats van intensive activiteit, ieder individu streeft intensief naar het maken van winst:

c) Deze winsten worden gemaakt door zakelijke transacties.

Analogisch: onze wereld wordt gekarakteriseerd door pluralisme. Elk element van existentie is een gesepareerde entiteit, met geen duidelijke verbinding tot elkaar. Het is echter in deze sfeer–in tegenstelling tot de Komende Wereld–waar de ziel waarlijk voordeel en winst kan hebben. Daarom zijn onze wereldse activiteiten geladen met opwinding en energie.

De ?zakelijke uitwisselingen welke winst oplevert? houdt in en brengt mee, het gaan van entiteiten van één domein naar de andere; separeren van materiele eenheden veroorzaakt samenkomen, om op te gaan in G`Ds bezit, door als het ware, te onthullen hun innerlijke spirituele kern.

Rav Josef spreekt over ?Josefen op de markt?. De naam Josef is geassocieerd met het doen toenemen, groeien, aanwassen (Genesis 30:24). Raf Josef probeerde duidelijk te maken dat er zelfs ook voor het geven van de Thora, ?veel Josefen waren op de markt?, m.a.w., Er waren spirituele leiders die in staat waren om winst te laten voortvloeien, door materie in contact te brengen met spiritualiteit. Echter het geven van de Thora maakte een onderscheid. Ten eerste, het vestigde eenheid. Voor het geven van de Thora waren er ?vele Josefen? m.a.w., de inspanningen van de verschillende spirituele leiders, ondanks hun belangrijkheid, waren divers, ieder had een vertrouwen van zich zelf. Het geven van de Thora, wekte echter een hoger licht op, dat overbrengt, een samenvoeging van verschillende benaderingen. Het veroorlooft en maakt mogelijk een niveau van eenheid die verscheiden en alles omvattend is. Aanvulling, het vooraf weergeven citaat van Rashi, dat het geven van de Thora de potentie van wereldse entiteiten opwekt om ?verheven? te worden. Ondanks dat, voor het geven van de Thora, leiders, in staat waren Goddelijkheid te openbaren in deze wereld, hadden deze openbaringen geen affect op de materiele substantie van deze wereld.

Bijvoorbeeld, wanneer Jakob uitweid over de populier, hazelaar en kastanjetakken voor Lavan`s kudde (Genesis 30:37), had zijn handelen de zelfde spirituele kracht opgewekt in deze wereld als de uitvoering van het aanleggen van de mitswa van tefillien (Zohar, 1, 162a). Nadat echter deze spirituele dienst was voltooid, bleven de takken gewone delen van hout; Jabob`s dienst had geen blijvend affect. Ter vergelijking, wanneer een Jood tefillien aanlegt, wordt de tefillien heilig; DE MITSWA VERLEENT SPIRITUALITEIT AAN DE FYSIEKE SUBSTANTIE EN VERHEFT HUN BOVEN HET WERELDSE NIVEAU.

Ondanks dat de radicale verandering die Rav Josef beschrijf is geassocieerd met het geven van de Thora op de berg Sinia, was de intensie niet het verhalen van een historisch evenement. Want het verleden van onze natie is niet gesepareerd van zijn heden. De Ari-Zal verklaard (Ramaz,Tikkoen Shavaniem Hfd 29), dat als een feestdag wordt herinnerd op een juiste manier, is het alsof het opnieuw ?volbracht? wordt, m.a.w. de spirituele invloed die het kenmerkt, valt nogmaals (Berachot 28a heilige zaken evalueren hoger). Dus de jaarlijkse viering van het geven van de Thora op Shavoe`ot, brengt een persoon naar een intensere verhouding met G`D en naar een meer verheven niveau van eenheid.

Dit is de gedacht achter de naam van de Thoralezing van de Shabbat die volgt na Shawoe`ot, Parashat Naso. Naso betekend ?verheffen?. Vooral de letterlijke betekenis van het vers (Numeri 4:22) waarmee de Parasha begint ?Verhef de hoofden? (in de context van het vers is de intensie dat een telling moet plaats vinden). Het hoofd, de zetel van het intellect, is het meest ontwikkeld deel van ons fysiek lichaam. Toch wordt het ons mogelijk gemaakt , door het geven van de Thora, om onze hoofden te ? verheffen ? naar een radicale verhoging op de ladder.

Want wanneer een persoon Thora studeert is het niet enkel en alleen maar een zaak van bezinning en overdenking van een mens die G`D ziet met sterfelijke ogen. Integendeel, hij neemt op en verwerkt G`Ds wijsheid als zijn denkproces. Dus de kennis van het G`Ddelijke die een persoon verwerft blijft een deel van hem en veranderd en verheft zijn manier van denken.

Alsnog kan echter de vraag oprijzen: De opdracht om ?verhef de hoofden? was gegeven als een deel van de opdracht voor de telling van de Levieten. Het oogmerk van de opdracht waar onze Thoralezing mee begint is ?De nakomelingen van Gershon?–de Levieten die belast waren met het dragen van de gordijnen en tapijten welke het Heiligdom bedekken. Het waren de nakomelingen van Kahat die verantwoordelijk waren voor de ark, inhoudend de Tafels van de Tien Geboden en de Menora, welke alle twee associeert worden met Thora, de opdracht om hen te tellen was vermeld in de vorige Thora lezing Parashat Bemidbar. Als de intensie van Parashat Naso is om te belichten het verheffend effect van Thora studie, waarom is de opdracht dan geassocieerd met de nakomelingen van Gershon?

Het antwoord is dat Thorastudie niet een geïsoleerde spirituele activiteit zou blijven. In plaats daarvan zou het moeten verheffen iemands Dienst van Tefilla (de spirituele activiteit geassocieerd met de nakomelingen van Gershon) en in feite, elk aspect van iemands gedrag. Bovendien, Wanneer een persoon zijn spiritueel niveau op dergelijke wijze heeft verhoogt, heeft hij het vermogen om de wereld om zich heen te verheven en het te brengen tot een hechtere band van verhouding met G`D.

Dit is weergeven in de conclusie van de Thoralezing, die de slotfases van de opdracht aan het Heiligdom beschrijft. Want het doel van het Heiligdom was om heiligheid te verspreidden in deze wereld, haar materiele dimensies dichter tot G`D door het brengen van Korbanot (Offers). Deze schriftlezing richt zich dus op– dat we ons wijden aan Thorastudie en deze studie gebruiken om ons gedrag en omgeving te verheffen, om bij te dragen aan de bespoediging dat de mensheid en de wereld haar uiteindelijke doel zal bereiken: ?De Wereld zal zijn vervuld met de kennis van G`D zoals de waters de oceaanbedding bedekken.? (Jesaja 11:9, quotering van de Rambam (Maimonides), Mishne Thora Hilchot Melachiem 12:5, de slotconclusie van de discussie over de Era van Verlossing.

Geef een reactie