Notities

Verklarende Woordenlijst bij HEILIGHEID, EEN TWEEDELIG ARTIKEL OVER HET BEGRIP ‘HEILIG’ DOOR RABBIJN ADIN STEINSALTZ, HOOFD VAN HET ISRAËL INSTITUUT VOOR TALMOED PUBLIKATIES IN JERUZALEM.

Biena – inzicht

Chogma – wijsheid

Da’at – kennis, weten

De’a – kennis

Emanatie – uitvloeiing van de totale werkelijkheid uit een hoger principe

Gemieloet chassadiem – het doen van weldaden

Gnosticisme – verzamelnaam voor religieuze stromingen,voornamelijk in de 1e eeuw na Chr.

Halacha – (letterl. het gaan) de wet, de wetsregels in de joodse traditie.

Jom Kippoer – Grote Verzoendag

Kabbala – (letterl. traditie) mystieke stroming in het jodendom.

Kadosh – heilig

Kiddoesh – de inwijding van de Sjabbat en de feestdagen.

Ma’arziev – avondgebed

Mincha – middaggebed

Mitswa – gebod, plicht, goede daad

Pesach – Paasfeest

Rosh Hashana – Nieuwjaarsfeest

Sefiera – wezen

Shachariet – ochtendgebed

Shawoe’ot – Pinksterfeest

Shechiena – aanwezigheid van God

Soekkot – Loofhuttenfeest

Talmoed – (letterl. Studie) verzameling commentaren en diskussies. Er bestaat een Palestijnse en een Babylonische Talmoed. Misjna en Gemara vormen samen de Talmoed.

Tefila – gebed

Tesjoewa – inkeer

Tora – de leer, onderwijzing, instructie. De eerste vijf boeken van de Hebreeuwse Bijbel.

Tsaddiek – rechtvaardige

Literatuur

R.C. Musaph-Andriesse. Wat na de Tora kwam. Ten Have, Baarn I973.

G.G. Scholem. Kabbala. Keter, Jerusalem, I 974.

G.G. Scholem. Major Trends in Jewish Mystz’cz’sm. Schocken, New York, 1961.

G. G. Scholem (ed.). Zohar. Schocken, New York, I949.

A.Steinsaltz. The essential Talmud. Bantam Books, New York, I 976.

H. Weiner. The Kabbala Today. Collier Books, New York, 197I.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.