PARASHAT SHEMINI

Leviticus 9:1 tot en met 11:47

WAT BETEKEND HET OM TE LEREN TELLEN.

Volgens joods denken vertegenwoordigen cijfers niet alleen concepten in onze materiele wereld, maar ook spirituele krachten die onze realiteit overdekt. Zeven is een fundamenteel cijfer, representatief voor de zeven goddelijke middot, de eigenschappen welke de bron zijn voor-en parallel zijn-aan onze emoties. Deze Middot bevatten de actieve kracht die onze materiele wereld tot in zijn brengt. Om die rede, is tijd gestructureerd in een cyclussen van zeven. Er zijn zeven dagen in de week, zeven jaren in de Shemitta cyclus, en onze geleerden spreken over het zevende millennium als de spanwijdte van existentie van de wereld.

Shabbat, de zevende dag, reflecteert de perfectie binnen de natuur orde. Net zoals de originele Shabbat de schepping daad ten einde bracht, zou een persoon moeten voelen "dat al zijn werk is gecompleteerd". Bovendien, Shabbat symboliseert niet alleen materiele perfectie; refererend naar het als Shabbat Kodesh ("de heilige Shabbat"), geeft aan dat het G`Ddelijke licht ingesloten binnen deze wereld is gemanifesteerd op dat moment.

Het cijfer acht echter. Refereert zelfs aan hoger niveau van heiligheid- het G`Ddelijke welke boven de limieten van de wereld uitgaat. Inderdaad, het overschaduwd het cijfer zeven naar de omvang dat onze Rabbijnen verklaren dat "het cijfer zeven altijd werelds is, terwijl het cijfer acht heilig is".

"DE ACHTSTE DAG "

In de Thora lezing van deze week, Parashat Shemini worden deze concepten weergeven. Shemini betekend "de achtste". Het verwijst naar de eerste Nissan, de dag waarop het heiligdom (tabernakel) was gevestigd. Het heet "de achtste dag " (leviticus 9:1) omdat er zeven dagen van inwijding aan waren voorafgegaan, gedurende waarin Moshe het heiligdom oprichtte en afbrak, en Aharon en zijn zonen onderwees in de orde van de offerdienst.

De Kli Ya kar (Shlomo Ephraim van Luntshits, 1550-1619, een student van de Maharshal) vraagt waarom de Thora de term "de achtste dag" gebruikt. Want deze dag is niet een van de zeven dagen van inwijding, en inderdaad vertegenwoordigt het een totaal verschillend niveau. Want het was op die dag dat G`Ds aanwezigheid zich manifesteerde in het heiligdom: G`Ds glorie werd geopenbaard aan het volk en een vuur kwam voort, voor G`D (leviticus: 23-24). Als besluit verklaart hij, dat de dag is geassocieerd met dit cijfer om haar unieke hoogtepunt. Want het cijfer acht is "apart gezet voor G`D", vertegenwoordigend het te boven gaan van de natuurlijke grenzen van deze Wereld.

DE OMER TELLING.

Parshat Shemini wordt meestal gelezen direct na Pesach, even na het beginnen van de zeven weken periode van de Omer telling. Wat is het verband tussen die twee? De Thora zegt over de Omer, "Je zult vijftig dagen tellen" (Leviticus 23:16). Maar in feite tellen we maar negen en veertig dagen. Waarom? In de zeven weken ontdoen we ons stap voor stap van de negen en veertig 'poorten van onreinheid' en gaan door negen en veertig `poorten van inzicht`. De vijftigste, het ultieme niveau van inzicht, is boven ons. Het is alleen wanneer we hebben bereikt door onze inspanning van negen en veertig , dat het vijftigste tot ons komt als een gift van G`D. De zeven weken van de Omer zijn als de zeven dagen van inwijding. Zij vertegenwoordigt de spirituele volbrenging van de mens. De vijftigste dag van de Omer is als de achtste dag van het Heiligdom: het is de openbaring die inbreekt bij ons van buitenaf, het antwoord van G`D op ons streven. De vijftigste dag is Shawoeot, de dag dat de Thora geopenbaard werd op de Berg Sinai.

Geef een reactie