BETH HAMIDRASH START MET PUBLICATIES

Heden april 2001, Niesan 5761, gaat na zorgvuldige voorbereiding Beth Hamidrash van start met vier cursussen via het internet.

Het studiemateriaal is “vertaald” uit het Hebreeuws, Aramees, Jiddisch en Engels en vertegenwoordigt de mening die het meest autoriteit geniet.

Deze teksten kunnen soms qua stuctuur wat gecompliceerd overkomen omdat geprobeerd is, zoveel mogelijk, de originele verklarende tekst te handhaven. Het is praktisch onmogelijk om deze teksten te “vertalen” maar wel te verklaren. Beth Hamidrash adviseert daarom de teksten uit te printen en zorgvuldig te bestuderen.

Beth Hamidrash bestaat uit een team mensen die de behoefte hebben Tenach, Talmoed, Risjoniem, Acharoniem, weer te geven vanuit haar zuivere originaliteit en essentie, waardoor het uiteindelijke doel duidelijk zichtbaar wordt.

Wat mensen, die deze kennis vergaren, er mee doen is een geheel persoonlijke zaak. Waar het Beth Hamidrash om gaat is, dat men de essentie weet, omdat er veel van die essentie in de loop van de tijd verloren is gegaan

Beth Hamidrash is een non profit organisatie en heeft geen enkel ander belang dan het bovengenoemde, zij hoopt haar activiteiten in stand te kunnen houden door financiële ondersteuning van ondernemingen en personen die hun naam onder vermelding van “mede mogelijk gemaakt door” op een van de webpagina’s kunnen plaatsen. Daarnaast is het mogelijk op deze site te adverteren door middel van banners. Geïntereseerden kunnen contact opnemen via e-mail (donaties@bethhamidrash.org) of een donatie storten op bankrekening 86.38.58.929 t.n.v Beth HaMidrash te Maastricht.

Geef een reactie